Frågan om arv och bouppteckning

Hur hemskt det än är när någon nära går bort så finns det många saker att ta tag i under den närmsta tiden efter bortgången, så som arv och bouppteckning. Det kan vara svårt för många att ta sig i kragen och fokusera på praktiska saker i tider av sorg, därför finns det stor hjälp att få med exempelvis arv och bouppteckning.

Jurist och advokat

Det är ofta en mycket god idé att ta kontakt med en jurist eller en advokat för att lösa alla de juridiska bitarna som kan vara krångliga. Ni som var närmast den bortgångne är möjligtvis dödsboägare. Dödsboägarna behöver komma överens om ett ombud som en del i att lösa arv och bouppteckning.

Bouppteckning

Problem

Om dödsboägarna inte kan komma överens över arvet och bouppteckningen så behöver man gå vidare för att låsa konflikten. De som ska ärva eller uppger att de ska ärva den bortgångne kommer inte alltid överens, det är inte alls ovanligt. Då kommer tingsrätten att anlita en boutredningsman som tar sig an uppgiften att lösa denna tvist. Denna avgör sedan hur arv och bouppteckning ska fördelas. Har dödsboägarna gemensamt bestämt att en boutredningsman ska anlitas så kan de inte motsätta sig boutredningsmannens beslut.

Lös det själva

Men förhoppningsvis behöver det inte gå såhär långt. Det behöver kanske inte ens gå så långt att ni behöver ta kontakt med en jurist eller advokat. Om ni kan lösa frågor om arv och bouppteckning gemensamt är det absolut att föredra. Tvister och människor som inte kommer överens är ingenting som behövs i tider av sorg. En människas bortgång är sorgligt nog, utan att personens minne ska utsuddas av bråk inom familjen.  Men ibland kan man inte hjälp att man är osams och då är det bäst att ta kontakt med de som vet hur saker och ting fungerar. För ett arv och en bouppteckning är ingenting man ska ta med en klackspark.

Läs advokatens tips om att skriva testamente

Leave a Reply