Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning är förvaltning av en förening eller ett företags ekonomiska avdelning. Det kan handla om olika saker beroende på vad företaget behöver hjälp med.

Några av de vanligaste delarna som ekonomisk förvaltning hanterar är:

Budget – de hjälper till att styra upp en fungerande budget för det kommande året eller åren. Detta är en väldigt viktig del i ett företags fungerande ekonomi.

Bokslut och årsredovisning – varje år när det är dags för årsredovisning att ta fram förslag på hur ert bokslut ska se ut.

Fakturor – de tar hand om och går igenom alla leverantörers fakturor samt betalar dem.

Lån – de sköter och har koll över lån på fastigheten eller på andra håll inom företaget.

Löner och arvoden – De betalar ut löner till alla anställda samt hanterar inbetalning av skatter och arbetaravgifter.

Det är inte alls ovanligt att ett företag anlitar hjälp med sin ekonomi genom ekonomisk förvaltning. Vanligt är då också att de låter de förvalta över hela sin ekonomiska avdelning. Delar som budget och bokslut, lån och löpande bokföring är extra vanliga inom ekonomisk förvaltning.

Vissa erbjuder dessutom tjänster som att ta fram en flerårsbudget, att göra företagets fastighetsdeklaration, att ha hand om likviditetsbudgeten, inkasso och mycket annat.

HSB ekonomiska förvaltning kan hjälpa dig och företaget du arbetar på med er ekonomi. De har lång erfarenhet inom området och en bred kompetens som de arbetar med på inför kunden ett tydligt sätt. Ett mindre företag vill kanske inte ha hjälp med allting inom ekonomin, på grund av kostnaden eller på grund av storleken. Det är inget problem då en plan läggs upp enligt era önskemål. Vill ni dock ha hjälp med precis allting ordar HSB ekonomiska förvaltning det också.

Leave a Reply